क्र.स मिती शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक ५ सूचना 457.75 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ आश्विन ३० ३१ औं आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण (Basic Administration Training)को सम्बन्धमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट प्राप्त अत्यन्त जरुरी सूचना 1.86 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ आश्विन ९ सम्मान एवं पुरस्कार वितरण गर्ने सम्वन्धि जरुरी सूचना 473.66 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ भाद्र १२ निजामती सेवा दिवस, मूल समारोह समितिको सचिवालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निवन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना 40.33 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ भाद्र ५ सूचना (२०७३।०५।०५) 487.63 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ भाद्र १ कार्यकारी निर्देशकको आवश्यकता सम्बन्धी सुचना 276.88 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ श्रावण ३२ सहभागिता सम्बन्धी सूचना 208.33 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ श्रावण ३० कबुलियतनामा गर्न आउने बारे सूचना 266.47 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ श्रावण २७ कार्यकारी निर्देशक आवश्यकतासम्बन्धी सूचना (भुलसुधार बारे) 276.88 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
१० २०७३ श्रावण २५ नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी सूचना 783.41 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
११ २०७३ श्रावण २३ JDS सेमिनार सम्बन्धी सूचना 645.94 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
१२ २०७३ श्रावण १८ केन्द्रिय छात्रवृत्ती वितरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 257.54 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
१३ २०७३ श्रावण १३ JDS छात्रवृत्ती सम्बन्धी सुचना 569.02 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
१४ २०७३ श्रावण ६ तालिम सम्बन्धी 466.73 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
क्र.स मिती शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक २ Press Release (China Aid for Upgrading and Renovation Project of Civil Service Hospital)) 843.91 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ आश्विन १२ प्रेस विज्ञप्ति 1.08 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ भाद्र १४ प्रेस विज्ञप्ती मिति २०७३।०५।१४ (निजामती सेवा दिवस, २०७३ मूल समारोह समिति) 1.04 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ श्रावण २ प्रेस विज्ञप्ती- निजामती सेवामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा बढुवा व्यवस्थापन 657.65 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
क्र.स मिती शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ भाद्र २६ काज फिर्ता सम्बन्धमा (मिति २०७२/१२/०२) 575.89 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ भाद्र २६ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७३।१।२८ को परिपत्र 575.89 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ भाद्र २६ सरुवा, काज र सरुवा सहमति सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७३।२।१४ को परिपत्र 583.11 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ भाद्र १६ नेपालको केन्द्रीय संगठन संरचना संगठन र दरवन्दी संरचना कर्मचारी कल्याण/ छात्रवृत्ति बढुवा व्यवस्थापन सरुवा व्यवस्थापन प्रतिवेदन तथा निर्देशिकाहरु व्यवस्थापन परिक्षण ईमेल चेक स्वचालित कार्यालय प्रणाली नागरिक वडापत् 4.83 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
क्र.स मिती शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ श्रावण २५ बोलपत्र/दरभाउपत्र (मसलन्द र पिउनेपानी आपूर्ति) आव्हान गरिएको सूचना 783.41 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ अषाढ २८ सवारी साधन खरिद कार्यको लागि शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना | 246.58 KB डाउनलोड गर्नुहोस्

छात्रवृत्ति समितिको बैठकको क्रम बैठकको मिति आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
२८५औं बैठक २०७३ भाद्र ३१ 4.58 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२८४औं बैठक २०७३ श्रावण १७ 3.51 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२८३ औं बैठक २०७३ श्रावण ९ 7.67 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२८२ औं बैठक २०७३ अषाढ २० 5.36 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२८१ औं बैठक २०७३ जेष्ठ २० 5.6 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२८० अाै‌ बैठक २०७३ जेष्ठ ६ 3.65 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२७९ औं बैठक २०७३ वैशाख ८ 390.12 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
विषय प्रकार आ.व. आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
बिज्ञान- प्रारम्भिक केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 299.56 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
एम. बि. बि. एस. - प्रारम्भिक केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 281.56 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
इन्जिनियरिङ्ग - प्रारम्भिक केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 309.24 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
बि.डि.एस केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 258.57 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
नर्सिङ्ग केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 284.06 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
वन विज्ञान केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 199.5 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
बि‍‌‌. ए. यम. यस. केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 250.64 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
पशु विज्ञान केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 230.59 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
कषि बिज्ञान केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 201.88 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
सबै (जिल्ला स्तर) २०७२/०७३ 93.44 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
पद सेवा समूह​ बढुवा सूचना नं. बढुवा समितिको बैठक संख्या आ.व. डाउनलोड
सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / इरिगेशन ४/२०७२-७३ १३३२/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ३/२०७२-७३ १३३१/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी २/२०७२-७३ १३३०/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / हाइवे १/२०७२-७३ १३२९/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्


   शासकीय बहस प्रोमो २०७३०५|२१

   Sashakiya Bahas2