अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समिति

लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी