स्वैच्छिक अवकाश

फोन नं. ०१ ४२००३६७ / ०१ ४२००३६८  एक्सटेन्सन नं ४२३

इमेल :  vrs@moga.gov.np


शिर्षक मिती आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
स्वेच्छिक अवकाशको फाराम pdf २०७४ पुस ३० 322.02 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
स्वेच्छिक अवकाशको फाराम Word २०७४ पुस ३० 19.33 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीहरुलार्इ स्वेच्छिक अवकाश लिने सम्बन्धी सूचना २०७४ पुस ३० 6.68 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
शेर बहादुर देउवा
सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं सामान्य प्रशासन मन्त्री
शंकर प्रसाद कोइराला
सचिव
शिवराम न्यौपाने
सह सचिव
प्रवक्ता
नमराज घिमिरे
उप सचिव
सूचना अधिकारी