छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट ईमेल फोन एक्सन
1. बागमती प्रदेश सिन्धुली जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुली Web Site dccsindhuli@gmail.com 47-520144
2. बागमती प्रदेश रामेछाप जिल्ला समन्वय समिति रामेछाप Web Site ddcramechhap@gmail.com 048-540347
3. बागमती प्रदेश दोलखा जिल्ला समन्वय समिति दोलखा Web Site ict.ddcdolakha@gmail.com 049-421493
4. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोक Web Site - 1620102
5. बागमती प्रदेश रसुवा जिल्ला समन्वय समिति रसुवा Web Site ddcrasuwa@gmail.com 010-540252
6. बागमती प्रदेश धादिङ जिल्ला समन्वय समिति धादिङ्ग Web Site - 9851006832
7. बागमती प्रदेश नुवाकोट जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोट Web Site ddcnuwakot10@gmail.com 10-560197
8. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं जिल्ला समन्वय समिति काठमाण्डौं Web Site info@ddcktm.gov.np 014254697
9. बागमती प्रदेश ललितपुर जिल्ला समन्वय समिति ललितपुर Web Site info@ddclalitpur.gov.np 01-5523410
10. बागमती प्रदेश भक्तपुर जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर Web Site info@ddcbhaktapur.gov.np 01-6614826
11. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलान्चोक Web Site info@ddckavre.gov.np 011-490427
12. बागमती प्रदेश मकवानपुर जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर Web Site info@ddcmakawanpur.gov.np 057-525913
13. बागमती प्रदेश चितवन जिल्ला समन्वय समिति चितवन Web Site ldo@ddcchitwan.gov.np 056-520147
Showing 1 to 13 of 13 entries | Takes 0.24 seconds to render