छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलारी गाउँपालिका कैलाली Web Site info@kailarimun.gov.np 091545015
सुदूरपश्चिम प्रदेश चुरे गाउँपालिका कैलाली Web Site chure.gaupalika@gmail.com 9848460012
सुदूरपश्चिम प्रदेश जानकी गाउँपालिका कैलाली Web Site janakiruralmun@gmail.com 091-500077
सुदूरपश्चिम प्रदेश जोशीपुर गाउँपालिका कैलाली Web Site info@joshipurmun.gov.np 091-401101
सुदूरपश्चिम प्रदेश बर्दगोरिया गाउँपालिका कैलाली Web Site info@bardgoriyamun.gov.np 091-404089
सुदूरपश्चिम प्रदेश मोहन्याल गाउँपालिका कैलाली Web Site ito.mohanyalmun@gmail.com 9858426759
सुदूरपश्चिम प्रदेश आदर्श गाउँपालिका डोटी Web Site aadarshmun@gmail.com 9848431638
सुदूरपश्चिम प्रदेश के.आई.सिंह गाउँपालिका डोटी Web Site kisingh.rm@gmail.com 9859005300
सुदूरपश्चिम प्रदेश जोरायल गाउँपालिका डोटी Web Site jorayalrlmp@gmail.com 9858488039
१० सुदूरपश्चिम प्रदेश पूर्वीचौकी गाउँपालिका डोटी Web Site info@purbichaukimun.gov.np 9858440239
११ सुदूरपश्चिम प्रदेश बडीकेदार गाउँपालिका डोटी Web Site doti.badikedar@gmail.com 9858428000
१२ सुदूरपश्चिम प्रदेश बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका डोटी Web Site info@bogatanmun.gov.np 9865746187
१३ सुदूरपश्चिम प्रदेश सायल गाउँपालिका डोटी Web Site sayal.doti@gmail.com 9858444666
१४ सुदूरपश्चिम प्रदेश चौरपाटी गाउँपालिका अछाम Web Site chaurpatigaupalika@gmail.com 9864984151
१५ सुदूरपश्चिम प्रदेश ढकारी गाउँपालिका अछाम Web Site info@dhakarimun.gov.np 9864811102
Showing 1 to 15 of 54 entries | Takes 0.27 seconds to render