निजामती सेवा दिवस २०७१ को नारा "निजामती सेवाको मान्यताः अनुशासन, इमान्दारी र नैतिकता"  भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण 

Nepal Government- Great Seal

e-government system


  EROPA SEMINAR

Minister    
Lalbabu Pandit
  
Minister  
Lalbabu Pandit  
Secretary    
Rajan Khanal  
Secretary  
Rajan Khanal