छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय तहको बजेट सभामा पेश भएको विवरण अध्यावधिक गराउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९ असार १३ गते सोमबार १५:०८:२८ बजे

स्थानीय तहको बजेट सभामा पेश भएको विवरण अध्यावधिक गराउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन