छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ सूचना/समाचार

निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समिति, २०७९ को निजामती सेवा दिवस कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धि सूचना ।

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९ भाद्र १९ गते आइतबार १८:२३:२९ बजे

निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समिति, २०७९ को निजामती सेवा दिवस कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धि सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सूचना/समाचार