साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ सूचना/समाचार

रा.प. अनं. द्धितिय खरिदार वा सो सरह कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापना सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / कार्यालय सबै)

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९ मंसिर २९ गते बिहीबार १५:०६:५६ बजे

रा.प. अनं. द्धितिय खरिदार वा सो सरह कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापना सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / कार्यालय सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सूचना/समाचार