क्र.स मिती शिर्षक  
२०७४ अषाढ ५ स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश, २०७४ पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ अषाढ ४ EMBA अध्ययनको लागि छात्रबृत्ति सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ अषाढ ४ M.Phil. अध्ययनको लागि छात्रबृत्ति सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ अषाढ २ निजामति कर्मचारीको सन्तति छात्रवृति (केन्द्रीयस्तर)को प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ जेष्ठ २४ निजामती कर्मचारीलाई विद्यावारिधि आध्ययन गर्नका लागि छात्रवृतिको अवसर सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ जेष्ठ १० अधिकारसम्पन्न संघिय प्रशासनिक पुनः संरचना समितिको सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ जेष्ठ ४ Summer School on International Trade Theory and Practices Programme मा मनोनयन सम्बन्धमा पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ जेष्ठ ४ सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ वैशाख २८ २०७४ जेठ १ देखि निजामती कर्मचारीको लागि Civil Hospital मा OPD सेवाको समय विहान ९ देखि १२ वजेसम्म र टिकट विहान ६ देखि ९ वजेसम्म पुरा हेर्नुहोस्
१० २०७४ वैशाख २६ करारमा कार्यरत कर्मचारीको सुबिधा सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
११ २०७४ वैशाख २४ निजामती कर्मचारीलाई EMBA र MPhil अध्ययनका लागि छात्रवृतिको सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
१२ २०७४ वैशाख ८ प्रशासन पत्रिका १२८ औं अंकको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्वधी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१३ २०७३ चैत्र २२ अनलाईन सरुवा आवेदन भर्ने तरिका | पुरा हेर्नुहोस्
१४ २०७३ चैत्र १३ नवनियुक्त राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका (NASC BAT 31) अधिकृतहरुको तलब भत्ता सम्वन्धमा | पुरा हेर्नुहोस्
१५ २०७३ चैत्र ९ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गरिएको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१६ २०७३ फाल्गुन ९ पर्वतारोही दलका साथ खटाइने सम्पर्क अधिकृत सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१७ २०७३ फाल्गुन ५ Australia Awards Scholarship 2018 www.australiaawardsnepal.org पुरा हेर्नुहोस्
१८ २०७३ माघ १८ कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरिएको सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१९ २०७३ माघ १२ वालवालिकाहरुले प्रयोग गर्ने खेलौनामा गह्रौ धातु लगाएतका तत्व तथा अन्य रासायनिक पदार्थहरुको मापदण्ड सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२० २०७३ माघ १० निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस्