क्र.स मिती शिर्षक  
२०७५ वैशाख १३ वैदेशिक तालिम सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७५ वैशाख १३ वैदेशिक अध्ययन / छात्रवृत्ति सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७५ वैशाख ४ स्थानीय तहको दरवन्दी विवरण पुरा हेर्नुहोस्
२०७५ वैशाख ३ स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड, २०७४ पुरा हेर्नुहोस्
२०७५ वैशाख ३ स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारेको सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ चैत्र १९ वैदेशिक अध्ययन / छात्रवृत्ति सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ चैत्र १९ सेवाकालिन तालिम सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ चैत्र १६ Disaster Risk Reduction to Implement the Sendai Framework (Doctor Degree) अध्ययनको लागि आबेदन सम्बन्धमा पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ फाल्गुन २९ वैदेशिक अध्ययन / छात्रवृत्ति सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
१० २०७४ फाल्गुन २० वैदेशिक अध्ययन / छात्रवृत्ति सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
११ २०७४ माघ १७ Australian Awards Scholarship सम्बन्धी परिपत्र । पुरा हेर्नुहोस्
१२ २०७४ माघ १५ कार्यसम्पादन मूल्याकंन फाराम पठाउने सम्बन्धमा । पुरा हेर्नुहोस्
१३ २०७४ माघ ३ TICA वैदेशिक अध्ययन पुरा हेर्नुहोस्
१४ २०७४ पुस ३० स्वेच्छिक अवकाश पुरा हेर्नुहोस्
१५ २०७४ कार्तिक २४ प्रशासन पत्रिकाको १२९ औं अंकको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस्
१६ २०७४ आश्विन २४ सिटरोल दर्ता तथा व्यक्तिक विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
१७ २०७४ आश्विन २४ कार्यसम्पादन मूल्याकंन प्राप्तिको एस.एम.एस. जानकारी सम्बन्धमा पुरा हेर्नुहोस्
१८ २०७४ आश्विन २० माननीय सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत (समरसिंह)ज्यूले जारी गर्नु भएको अपिल । पुरा हेर्नुहोस्
१९ २०७४ आश्विन १८ वैदेशिक अध्ययन / छात्रवृति सम्वन्धी सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२० २०७४ भाद्र २३ सन्तति छत्रवृत्ति (केन्द्रस्तर) बैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
शंकर प्रसाद कोइराला
सचिव
सामान्य प्रशासन
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी