क्र.स मिती शिर्षक  
२०७४ माघ २३ सवारी साधन खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण ३१ शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण ११ मौजुदा सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन २४ शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन २३ निजामती सेवामा समावेशीकरणको प्रभाव अध्ययन मुल्यांकन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन २ निजामती सेवामा समावेशीकरण प्रभाव मुल्यांकन सम्बन्धी प्रस्तावहरुको प्राविधिक पक्षको मूल्यांकनको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ माघ २८ सवारी साधन खरिद कार्यको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक २४ निजामती सेवामा समावेशी व्यवस्थाको प्रभाव मुल्यांकन सम्वन्धि अध्ययन गराउन परामर्श सेवा खरिद सम्वन्धि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ श्रावण २५ बोलपत्र/दरभाउपत्र (मसलन्द र पिउनेपानी आपूर्ति) आव्हान गरिएको सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१० २०७३ अषाढ २८ सवारी साधन खरिद कार्यको लागि शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी