छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-१०-१२
 
२. आयोजना / कार्यक्रम माग / प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-१०-११
 
३. विवरण उपलब्ध गराउने ताकेता सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७९-१०-५
 
४. हाजिर हुन जान पठाउने सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / विभाग / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-१०-३
 
५. पदपूर्तिको माग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-९-२६
 
६. भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७९ मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-९-२६
 
७. अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिका लागि पुन: निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-९-२५
 
८. समपुरक तथा विशेष अनुदान सूचना सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-९-२४
 
९. शीत लहर तथा चिसोबाट हुने क्षती न्यूनीकरण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-९-२१
 
१०. कोषमा रहेको रकमको विवरण सम्बन्धमा । (जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-९-२०
 
११. सेवाप्रवेश प्रशिक्षणमा प्रशिक्षार्थी छनौट सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-९-२०
 
१२. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७९-९-२०
 
१३. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७९-९-१८
 
१४. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कर्मचारी कल्याण शाखा द्धारा आयोजना गरिएको प्रतिभा डबली कार्यक्रम २०७८ । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-९-१७
 
१५. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७९-९-१२
 
Showing 1 to 15 of 1481 records