नाम थर पूर्णचन्द्र भट्टराई
पद सचिव
बहाल मिती २०७३ भाद्र १९