क्र.स मिती पद सेवा समूह​ बढुवा सूचना नं. बढुवा समितिको बैठक संख्या आ.व. डाउनलोड  
२०७४ चैत्र १० नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन ३२८/०७४-७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ चैत्र ९ नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन २१०/०७४-७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ चैत्र ८ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल प्रशासन सेवा - राजश्व १८६/०७४-७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ चैत्र ८ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल प्रशासन सेवा - लेखा १८५/०७४-७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ चैत्र ८ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन १८४/०७४-७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ चैत्र ८ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे ९९-०७४/७५ ९९-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ चैत्र ८ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे २८-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ फाल्गुन २८ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल विविध सेवा - १७१-०७४/७५ महिला विकास अधिकृत २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ फाल्गुन २८ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क १४७-०७४/७५ तथ्याङ्क अधिकृत २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
१० २०७४ फाल्गुन १४ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली विकास १०५-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
११ २०७४ फाल्गुन १४ उप सचिव नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - ८८-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
१२ २०७४ फाल्गुन १४ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे ८-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
१३ २०७४ माघ ४ उप सचिव नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन ११३-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
१४ २०७४ माघ १ उप सचिव नेपाल विविध सेवा - १११-०७४/७५ प्रमुख महिला विकास अधिकृत २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
१५ २०७४ माघ १ उप सचिव नेपाल वन सेवा फरेष्ट रिसर्च ११०-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
१६ २०७४ माघ १ उप सचिव नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री १०९-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
१७ २०७४ माघ १ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी १०८-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
१८ २०७४ पुस २९ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स १०७/०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
१९ २०७४ पुस २९ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह १०६-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२० २०७४ पुस २९ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा ला. पो. एण्ड डे. डे. १०४-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२१ २०७४ पुस २७ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा मत्स्य १०३/०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२२ २०७४ पुस २७ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा हर्टिकल्चर समूह १०२/०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२३ २०७४ पुस २७ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार १०१/०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२४ २०७४ पुस २७ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह १००-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२५ २०७४ पुस २६ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा जियोलोजी/हाइड्रोजियोलोजी ९५-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२६ २०७४ पुस २६ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / इरिगेशन ९४-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२७ २०७४ पुस २६ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ९३-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२८ २०७४ पुस २६ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी ९२-०७३/७४ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२९ २०७४ पुस २५ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स ३५-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
३० २०७४ पुस २५ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / हाइवे ९१-०७४/७५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३१ २०७४ पुस २५ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल ९०-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
३२ २०७४ पुस २५ उप सचिव आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क ८९-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
३३ २०७४ पुस २४ उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - राजश्व ८७-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
३४ २०७४ पुस २४ उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - लेखा ८६-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
३५ २०७४ पुस २४ उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन ८५-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
३६ २०७४ पुस २४ उप सचिव नेपाल परराष्ट्र सेवा - ८४-०७४/७५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३७ २०७४ पुस २२ उप सचिव नेपाल शिक्षा सेवा - ४४-०७४/७५ पुस्तकालय विज्ञान २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
३८ २०७४ पुस २२ उप सचिव नेपाल शिक्षा सेवा पुरातत्व ४३-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
३९ २०७४ पुस २२ उप सचिव नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन ४२-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
४० २०७४ पुस २२ उप सचिव नेपाल विविध सेवा - ४१-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
४१ २०७४ पुस २० उप सचिव नेपाल वन सेवा नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह ४०-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
४२ २०७४ पुस २० उप सचिव नेपाल वन सेवा बोटानी ३९-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
४३ २०७४ पुस २० उप सचिव नेपाल वन सेवा - ३८-०७४/७५ स्वाइल एण्ड वाटर कन्जरभेसन २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
४४ २०७४ पुस २० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट २३-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
४५ २०७४ पुस १९ उप सचिव नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह ३७-०७४/७५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४६ २०७४ पुस १९ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी ३६-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
४७ २०७४ पुस १९ उप सचिव नेपाल वन सेवा बाली संरक्षण समूह ३४-०७४/७५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४८ २०७४ पुस १८ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली विकास ३३-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
४९ २०७४ पुस १८ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा ला. पो. एण्ड डे. डे. ३२-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
५० २०७४ पुस १८ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा मत्स्य ३१-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी