क्र.स मिती पद सेवा समूह​ बढुवा सूचना नं. बढुवा समितिको बैठक संख्या आ.व. डाउनलोड  
२०७४ वैशाख ९ नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन ६०२/०७३-७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ वैशाख ८ नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन ४०९/०७३-७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ वैशाख ७ नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन २६५/०७३-७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ चैत्र २९ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल विविध सेवा - २१२-०७३/७४ महिला विकास अधिकृत २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ चैत्र २९ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल विविध सेवा - २११-०७३/७४ प्रशिक्षण/टेक्सटाइल अधिकृत २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ चैत्र २९ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल विविध सेवा - २१०-०७३/७४ समाजशास्त्री २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ चैत्र २९ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल विविध सेवा - २०९-०७३/७४ कम्प्युटर इन्जिनियर २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ चैत्र २८ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क १७६/०७३-७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ चैत्र २६ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन २३९-०७२/७३ (आ.व. ०७२/७३ को रोकिएको विज्ञापन) २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
१० २०७३ चैत्र ७ उप सचिव नेपाल परराष्ट्र सेवा - ९९-०७३/७४ - २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
११ २०७३ चैत्र २ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी ९७-०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
१२ २०७३ चैत्र २ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा हर्टिकल्चर समूह ९२-०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
१३ २०७३ चैत्र २ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे ८८-०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
१४ २०७३ फाल्गुन १८ उप सचिव नेपाल विविध सेवा - १०८/०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
१५ २०७३ फाल्गुन १८ उप सचिव नेपाल विविध सेवा - १०९-०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
१६ २०७३ फाल्गुन १८ उप सचिव नेपाल वन सेवा नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह १०७-०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
१७ २०७३ फाल्गुन १६ उप सचिव नेपाल वन सेवा बोटानी १०६-०७३/७४ - २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
१८ २०७३ फाल्गुन १६ उप सचिव नेपाल वन सेवा - १०५-०७३/७४ - २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
१९ २०७३ फाल्गुन १६ उप सचिव नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री १०४-०७३/७४ - २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२० २०७३ फाल्गुन १६ उप सचिव नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - १०३-०७३/७४ - २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२१ २०७३ फाल्गुन १६ उप सचिव नेपाल वन सेवा नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह ५४-०७३/७४ - २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२२ २०७३ फाल्गुन १३ उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - राजश्व १०२-०७३/७४ १५५६ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२३ २०७३ फाल्गुन १३ उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - लेखा १०१-०७३/७४ १५५५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२४ २०७३ फाल्गुन १३ उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन १००-०७३/७४ १५५४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२५ २०७३ फाल्गुन १२ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समूह ९८-०७३/७४ १५५२ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२६ २०७३ फाल्गुन ११ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स ९६-०७३/७४ १५५० २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२७ २०७३ फाल्गुन ११ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह ९५-०७३/७४ १५४९ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२८ २०७३ फाल्गुन ११ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली विकास ९४-०७३/७४ १५४८ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२९ २०७३ फाल्गुन ११ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा ला. पो. एण्ड डे. डे. ९३-०७३/७४ १५४७ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३० २०७३ फाल्गुन १० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार ९१-०७३/७४ १५४५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३१ २०७३ फाल्गुन १० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह ९०-०७३/७४ १५४४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३२ २०७३ फाल्गुन १० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेष्ट्री ८९-०७३/७४ १५४३ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३३ २०७३ फाल्गुन १० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा इन्जि. जियोलोजी ८६-०७३/७४ १५४१ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३४ २०७३ फाल्गुन ९ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा - ८५-०७३/७४ १५४० २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३५ २०७३ फाल्गुन ९ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा इल्क्ट्रिकल/जनरल इल्क्ट्रिकल ८२-०७३/७४ १५३९ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३६ २०७३ फाल्गुन ९ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/हाइड्रोपावर ८१-०७३/७४ १५३८ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३७ २०७३ फाल्गुन ९ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / इरिगेशन ८०-०७३/७४ १५३७ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३८ २०७३ फाल्गुन ९ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ७९-०७३/७४ १५३६ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
३९ २०७३ फाल्गुन ७ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी ७८-०७३/७४ १५३५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४० २०७३ फाल्गुन ७ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / हाइवे ७७-०७३/७४ १५३४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४१ २०७३ फाल्गुन ७ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल ७६-०७३/७४ १५३३ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४२ २०७३ फाल्गुन ७ उप सचिव आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क ७५-०७३/७४ १५३२ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४३ २०७३ फाल्गुन ७ उप सचिव नेपाल शिक्षा सेवा स्वाइल एण्ड वाटर कन्जरभेसन ५८-०७३/७४ १५३१ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४४ २०७३ फाल्गुन ६ उप सचिव नेपाल विविध सेवा - ५६-०७३/७४ १५२९ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४५ २०७३ फाल्गुन ६ उप सचिव नेपाल विविध सेवा - ५५-०७३/७४ १५२८ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४६ २०७३ फाल्गुन ६ उप सचिव नेपाल वन सेवा बोटानी ५३-०७३/७४ १५२७ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४७ २०७३ फाल्गुन ६ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे ६५-०७३/७४ १५२६ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४८ २०७३ फाल्गुन ३ उप सचिव नेपाल वन सेवा - ५२-०७३/७४ १५२५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
४९ २०७३ फाल्गुन ३ उप सचिव नेपाल वन सेवा - ५१-०७३/७४ १५२४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
५० २०७३ फाल्गुन ३ उप सचिव नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह ५०-०७३/७४ १५२३ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी