क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ कार्तिक १५ प्रशासन पत्रिका
२०७३ भाद्र १५ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व. २०६९/७०)
२०७३ भाद्र १५ दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन (आ. व. २०७२/७३)
२०७२ पुस १ शासकीय खबर पत्र -25th Edition
२०७२ मंसिर २९ शासकीय खबर पत्र -24th Edition
२०७२ मंसिर २८ शासकीय खबर पत्र -23rd Edition
२०७२ मंसिर २६ शासकीय खबर पत्र -22nd Edition
२०७२ मंसिर २५ शासकीय खबर पत्र -21st Edition
२०७२ मंसिर २४ शासकीय खबर पत्र- 20th edition
१० २०७२ मंसिर २२ शासकीय खबर पत्र -19th Edition
११ २०७२ मंसिर २१ शासकीय खबर पत्र -18th Edition
१२ २०७२ मंसिर १६ शासकीय खबर पत्र -17th Edition
१३ २०७२ मंसिर १५ शासकीय खबर पत्र -15th Edition
१४ २०७२ मंसिर १४ शासकीय खबर पत्र -14th Edition
१५ २०७२ मंसिर १३ शासकीय खबर पत्र -13th Edition
१६ २०७२ मंसिर १२ शासकीय खबर पत्र -12th Edition
१७ २०७२ मंसिर ११ शासकीय खबर पत्र -11th Edition
१८ २०७२ मंसिर १० शासकीय खबर पत्र -10th Edition
१९ २०७२ मंसिर ९ शासकीय खबर पत्र -9th Edition
२० २०७२ मंसिर ८ शासकीय खबर पत्र -8th Edition
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी