क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ पुस २० सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आ.ब.२०७३/७४ को वार्षिक प्रतिवेदन
२०७४ भाद्र १४ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाे प्रतिवद्धता पत्र २०७४
२०७४ भाद्र १२ व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७२/७३
२०७३ फाल्गुन ६ सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्वेक्षण वार्षिक प्रतिवेदन २०७३
२०७३ माघ ११ संगठन संरचना र दरवन्दी सिर्जना निर्देशिका, २०६३
२०७३ मंसिर २४ बढुवा समितिको (कार्य ब्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७३
२०७३ कार्तिक १९ निजामती कर्मचारीलाई व्यापार, व्यवसाय वा अन्य कार्य गर्न पूर्व स्वीकृति दिने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३
२०७३ कार्तिक ११ तेह्रौ निजामती सेवा दिवस, २०७३ को प्रतिवेदन
२०७३ भाद्र २८ निजामती कर्मचारीको कार्यविवरण तयार गर्ने निर्देशिका, २०६७
१० २०७३ भाद्र १७ निजामती सेवामा महिला, २०७२
११ २०७३ भाद्र १७ शासकीय सुधार तथा सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७२
१२ २०७३ भाद्र १७ व्यवस्थापन परीक्षण प्रतिवेदन २०७०
१३ २०७३ भाद्र १७ सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण वार्षिक प्रतिवेदन २०७०
१४ २०७३ भाद्र १७ आ.ब.२०६८/६९ को व्यवस्थापन परीक्षण वार्षिक प्रतिवेदन
१५ २०७३ भाद्र १७ शासकीय सुधार प्रभाव अध्ययन -धनुषा
१६ २०७३ जेष्ठ ११ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण निर्देशिका, २०६६
१७ २०७३ वैशाख २० निजामती कर्मचारी सन्ततिलाई छात्रवृति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७२
१८ २०७२ पुस १९ नमुना कार्यालय मापदण्ड २०७३
१९ २०७२ आश्विन ४ निजामती कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणित गर्ने निर्देशिका, २०६६
२० २०७२ श्रावण ३ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, विशेष पद सिर्जना, पद परिवर्तन, सेवा/समूह परिवर्तन तथा पदनाम परिवर्तनका लागि पत्रसाथ पेश गर्नुपर्ने विषयहरुको चेकलिस्ट, २०७३
२१ २०७१ फाल्गुन १७ व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०६७
२२ २०७१ पुस १७ निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति, २०७१
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी