क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ अषाढ २७ कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारम | (कलर कोड सहित)
२०७४ जेष्ठ २४ अध्ययन छात्रवृतिको आवेदन फारम |
२०७३ चैत्र २२ अनलाईन सरुवा फाराम |
२०७३ कार्तिक ६ सेवाग्राही सन्तुष्टि फारम
२०७३ कार्तिक ४ नेपाल सरकारका नव प्रवेशी अधिकृतहरुको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनको ढाँचा
२०७३ भाद्र २६ सरूवा सहमति माग गर्दा भर्नु पर्ने परिमार्जित फाराम
२०७३ भाद्र २६ अध्यापन स्वीकृति फाराम
२०७३ भाद्र २६ निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस फाराम
२०७३ भाद्र २६ मेडिकल वोर्ड सम्वन्धी फाराम
१० २०७३ भाद्र २६ रा.प. विशिष्ट श्रेणी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (फिका हरियो रङ्गको)
११ २०७३ भाद्र २६ रा.प. प्रथम श्रेणी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम( फिका रातो रङ्गको)
१२ २०७३ भाद्र २६ रा.प.द्धितिय श्रेणी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (फिका पहेंलो रङ्गको)
१३ २०७३ भाद्र २६ रा.प.तृतीय श्रेणी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (हल्का नीलो रङ्गको)
१४ २०७३ भाद्र २६ रा.प.अनंकित र श्रेणी विहिन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (सेतो रङ्गको)
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी